12.12.10

Deia Oscar Wilde que "La moda és una cosa tan feixuga que ens l'hem de replantejar cada sis mesos". Eren altres temps: "Se le pasa de moda el jersey en mitad de una conferencia"