20.10.10

Naphta - És clar que la seva mania nacional s'horroritza davant del cosmopolitisme universal de l'església. Però m'agradaria saber com pensa conjuminar-ho amb l'horror davant de la guerra. El seu culte estatal arcaïtzant l'ha convertit en un defensor del concepte jurídic positiu, i com a tal...
Settembrini- Parlàvem de dret? En el dret popular, senyor meu, continua viva la idea del dret natural i del seny universal...
N- Bah!, el seu dret popular torna a ser un bunyol rousseaunià de l'ius divinum, que ni té res a veure amb la natura ni amb la raó, sinó que es basa en la revelació...
S- Ens barallem per noms, professor! (...)

Thomas Mann. La muntanya màgica