18.9.10

Una generació cínica i passota

Fracassat el comunisme i les dites revolucions armades, com a bé màxim (els nostres joves) aspiren a la llibertat, a la igualtat i a la justícia. Fracassat el comunisme i les dites revolucions armades, els nostres joves segueixen aspirant al mateix de sempre. La diferència és que ara els joves mitjanament sensats ja no disposen de cap discurs creïble que prometi la realització d'aquests principis en un ordre polític diferent a l'ordre present. Per això la nostra joventut es veu amenaçada pels vicis del cinisme, del passotisme i del seguidisme acrític de qualsevol discurs que els refermi en els seus prejudicis. Els vicis que, de fet, amenacen qualsevol democràcia que no sigui capaç de reafirmar-se per sobre dels eventuals consensos, que no sigui capaç de dir al poble que no té raó.