20.9.10

Parlem clar?

No crec que hi hagi gaires problemes polítics que es resolguin parlant clar. Tota convivència es basa, de fet, en l'ús estratègic de determinats silencis. Fins i tot una convivència familiar armònica passa per no recordar en cada moment tot allò que ens desagrada o molesta dels altres. I tothom sap què vol dir que "hem de parlar". Segurament sigui aquest un dels principals problemes de l'Estatut i de l'actual situació de les relacions entre Catalunya i l'Estat. Amb la reforma de l'Estatut, Catalunya va parlar clar i va obligar les institucions de l'Estat a parlar clar, evidenciant que parlar clar acostuma a ser el primer símptoma de desinterès en la convivència.