14.1.10

Per molt poca cosa deu tenir la seva dignitat qui creu que l'arrisca per treure's el cinturó en un control de seguretat.