17.12.09

Donar la cara

No crec que el problema amb els minarets ni el problema amb els burkes siguin problemes de llibertat religiosa. Els minarets, per ser accessoris en les mesquites, tenen molt més a veure amb l'ordenació de la vida pública, tan de l'urbanisme com del ritme de les seves hores. Encara que també pugui ser percebut com un atac a la religió, la hipotètica prohibició del burka té molt més a veure amb l'essència de la democràcia i la política que no pas amb la pràctica religiosa. Hannah Arendt deia que l'esfera pública era l'espai d'aparició. Podem dir-ho així; l'espai públic és el lloc de donar la cara, de renunciar a l'anonimat encara que no es vulgui i, en conseqüència, d'haver de respondre d'un mateix. Tapar el rostre de les dones és una manera d'excloure-les de l'esfera pública incompatible amb l'igualitarisme democràtic. El liberalisme obliga i em sembla que és important que en comencem a prendre consciència mentre no estiguem disposats a abraçar algún ordre polític alternatiu.
.