1.4.09

Bona Mens

Un grup d'estudiants de la UB, facultat del Raval, hem decidit crear un blog on exposar les nostres opinions sobre els esdeveniments que s'hi produeixen des de fa algunes setmanes i fins no se sap quan. El blog no té intenció d'obrir un debat sobre el Pla Bolonya ni sobre la seva aplicació, sinó que simplement pretén servir de recordatori de qüestions fonamentals tals com que els drets dels estudiants, ja sigui el dret a anar a classe o el dret a vaga, no poden ser sotmesos a votació a l'Assemblea. És per això que no reconeixem en cap cas la legitimitat dels piquets ni l'autoritat de l'Assemblea per decidir sobre aquests afers. L'Assemblea només es representa a ella mateixa i no està autoritzada a prendre decisions vinculants.
El blog és obert a tothom i qui hi vulgui col·laborar només ha d'escriure un correu a bonamens2009@gmail.com.

.