21.2.09

Sweet neocon

You call yourself a Christian
I think that you're a hypocrite
.
Sweet neocon
(M. Jagger/K. Richards)
.
Com assenyala Gregorio Luri al llibre El neoconservadurisme americà, la claredat moral és una de les característiques compartides pels neoconservadors. Aquesta claredat moral "no és altra cosa que la capacitat de distingir nítidament entre amics i enemics", distinció que es trobaria justificació en la consciència de la superioritat moral dels Estats Units. Des d'aquest punt de vista la política exterior nord-americana no hauria d'admetre mitges tintes. Com afirmen William Kristol i Robert Kagan a Present dangers, "l'objectiu de la política exterior dels EUA ha d'estar clar. Al tractar amb règims tirànics, especialment amb règims que poseeixen la capacitat d'inflingir mal, a nosaltres o als nostres aliats, els Estats Units han de buscar la transformació i no la coexistència". Això converteix el joc de suborns i xantatges en moralment inadmisible i potser sigui precisament aquí on calgui assenyalar el fracàs de les polítiques que reconeixem sota el nom de neoconservadurisme. El problema que necessariament ha d'afrontar una política de claredat moral és que en la seva mateixa pretensió de puresa ètica s'incapacita per fer us, sempre al servei de la transformació de l'enemic, de la més bruta de la pràctiques polítiques, que no és la guerra sinó la hipocresia. És de suposar que molt millor hauria anat als neoconservadors si haguéssin fet cas als Rolling Stones.
.