14.7.08

Harmonia eugenèsica

La clínica de fertilitat Genetics & FIV Insitute posa a disposició dels seus clients una tècnica de selecció d’esperma que permet triar el sexe del seu fill abans de la concepció. La possibilitat de decidir el sexe dels futurs nadons assenyala la proximitat l’autodisseny, que probablement sigui el més novedós repte ètic al que s’hagi d’enfrontar la humanitat del s.XXI. Conscients que en una societat que avança a remolc de la tècnica la principal preocupació ètica ja no és què fer? sinó què no fer? o què deixar de fer?, l’empresa ha optat per oferir els seus serveis únicament a aquells clients que busquin un equilibri de sexes dins la seva familia. Així, els pares que pretenguin triar el sexe del seu primer fill o aquells que prefereixin acomular fills del mateix sexe no poden ser clients de Genetics & FIV. Aquesta política deriva de la constatació que una societat que es presenti desequilibrada en la proporció d’homes i dones és més insegura, violenta i inestable.
Com posa de manifest el cas de Genetics & FIV, l’enginyeria genètica es presenta com a alguna cosa més que una enorme innovació tecnològica. A hores d’ara sembla ser la més ferma amenaça al dolç engany sobre el que es construeixen les nostres democràcies. Si bé aquestes han trobat en la igualtat post-cristiana una justificació teòrica de les pràctiques igualitaristes que el pragmatisme evidenciava com a necessaries, la introducció de diferències en la mateixa naturalesa del subjecte polític (en qüestions tals com el coeficient intel·lectual) pot fàcilment evidenciar l’origen mitològic de la creença en que tots estem igualment capacitats per saber què és convenient ja no només per a nosaltres sinó per al conjunt de la societat. L’eugenesia liberal, aquella que no cau sota direcció de les polítiques estatals sinó que deixa en mans del ciutadà la decisió sobre el millor per als seus fills, no pot restar aliena a la incidència que la lliure tria individual pot tenir en la els fonaments que sostenen la comunitat política. Si la tasca principal i més urgent de tota societat és la seva autoconservació, la manipulació genètica ha de trobar en la preservació de la noble mentida fundacional de les democràcies liberals el seu principal objectiu. Així s’espera del legislador prudent una actitut respecte la tècnica semblant a la de Plató respecte la poesia; posar-la al servei de la societat i la seva mentida. A les modernes societats democràtiques aquesta prudència ha de tenir com a objectiu fonamental evitar que les diferències econòmiques, que no sent una amenaça a l’harmonia de la societat hem acceptat com a justes, no siguin origen d’injustes diferències de caràcter genètic.
.
Article publicat al butlletí digital del grup Hayek
.