29.5.08

Els llibres no fan la felicitat

És sorprenent la quantitat de mentides que necessiten les falques publicitaries del govern per promocionar l'ús de la lectura. Contra el que se'ns promet, cal constatar que la lectura no fa la felicitat més propera del que la fan els diners, i que, com demostren dia rera dia sectors representatius de la intel·lectualitat acadèmica, llegir tampoc ens fa més intel·ligents. De sempre ha estat ocupació d'ociosos i és plenament comprensible el seu estat de bona salut en una societat espectacular amb milions de consumidors culturals. Mai hi havia hagut tants lectors al món perquè mai el temps lliure havia sigut un luxe a l'abast de tants i mai aquests havien tingut tant fàcil accés a tanta literatura de qualitat com ara. Mai s'havia llegit tant i mai s'havia escrit tant, mai tanta gent havia dedicat tantes estones a la lectura i mai tanta altra gent hi havia dedicat la vida. I malgrat rebem cada petita passa de la teconologia com una mortal amenaça a la nostra il·lustrada civilització, el cert és que si bé és cert que internet pot posar en perill la indústria del paper també ho és que aquest és un problema molt més greu pels que hi treballen que per a la nostra afició lectora perquè internet ha reforçat la literatura i la seva presència social com cap altra innovació tècnica precedent. És per això que la gran i encara incompresa novetat no és una falsa manca d'interès del poble en la lectura sinó que aquesta pràctica i la seva promoció s'hagin convertit en centre d'atenció dels dirigents polítics.
.