28.5.08

Debating polygamy

A l'inici del seu article Debating polygamy, Martha Nussbaum ataca algunes argumentacions contraries a la poligàmia basades únicament en prejudicis religiosos envers els mormons. Però com que no tots els arguments contraris a la poligamia provenen del sectarisme religiós, deslliurats d'alguns prejudicis culturals no podriem encara trobar prous motius per legalitzar aquesta pràctica. Nussbaum es planteja problemes de caràcter pràctic, tals com la bidireccionalitat de les relacions (que no parlem només de poligínia o poliándria sinó realment de poligamia), la igualtat dels drets dels signants del contracte o una legislació prou clara sobre els drets dels fills d'aquestes unions. Però, en realitat, no sembla que el principal problema de la poligamia sigui una desadecuació de la llei vigent, un error que imaginant una justícia una miqueta millor que la nostra seria de solució relativament fàcil, sinó el seu potencial per introduir desigualtats de rellevància política (veure l'article de Teresa Giménez Barbat a Claves). El debat sobre la poligàmia, com l'anteriorment comentat sobre l'eugenèsia liberal, posa de manifest la necessitat de reflexionar sobre quines decisions una societat igualitarista i democràtica pot deixar en mans dels ciutadans lliures i adults i quines no, perquè representen una amenaça a l'harmonia social i a les parts no vinculades en els eventuals contractes.
.