3.4.08

Les urgències de la llibertat

Al considerar la filosofia política com a filosofia primera, no per ser la més elevada sinó per ser la més urgent, Sòcrates entenia perfectament que sense un correcte funcionament social no hi havia possibilitat d'exercir cap tasca intel·lectual. No és necessari imaginar una situació de guerra per entendre-ho, però l'estat de la qüestió islàmica porta necessariament a aquesta via. Ara que defensant la llibertat d'expressió ens veiem obligats, per imperativa urgència ètica, a posicionar-nos en favor de la publicitat d'algunes grans estupideses no estaria de més recordar que la famosa cita suposadament de Voltaire "no estic d'acord amb el que vostè diu però defensaria fins la mort el seu dret a dir-ho" parteix del desencontre. Defensar la llibertat d'expressió obviant sistemàticament aquest desacord és la millor manera de buidar-la de contingut i, en conseqüència, de valor. Extendre la situació de guerra en que creu viure constantment el món polític a la més elevada de les tasques humanes és molt menys que una defensa de la llibertat, és la seva derrota.
.