9.4.08

Good eugenesics

Aquest article de l'interessant blog "Darwinian Conservatism" proposa una via d'investigació moral sobre l'eugenesia. La bona eugenesia seria aquella "basada en una comprensió realista dels límits del nostre coneixement sobre herència biològica, i quan està guidada per una simpatia moral envers els membres més dèbils de la nostra societat". Segons aquesta concepció moral, la mala eugenesia seria aquella utòpica i que no es trobés fonamentada en la simpatia moral envers els dèbils. L'exemple que tria Larry Arnhart per defensar que una bona pràctica eugenèsica seria la del pare que davant una eventual descendència afectada de Síndrome de Down prèn una decisió "realista" i plenament informada sobre el curs del seu desenvolupament prenatal. Al considerar-la encaminada a satisfer el seu desig d'una vida el millor possible pels seus fills, Arnhart defensa que aquesta sigui una decisió en mans del pare, però per no servir d'exemple de res l'exemple es torna problemàtic. Donar per suposat que la biològica tendència a l'amor filial és garantia d'una bona decisió és una il·lusa pressuposició, com demostren diversos exemples de pares sords que han utilitzat les possibilitats tècniques al seu abast per assegurar-se en la mesura del possible que els seus fills fóssin també sords. Més enllà de recordar que cal també considerar moralment les decisions que prengui un pare respecte els seus fills, el principal problema moral que crec que planteja la manipulació genètica és la introducció de diferències susceptibles de ser políticament rellevants entre els fills de pares responsables.
.