2.3.08

Preu i valor de la democràcia

Graham: I què és un cínic?
Lord Darlington: Un home que coneix el preu de tot i el valor de res
Graham: I un sentimental, estimat Darlington, és un home que atribueix a totes les coses un valor absurd i de cap no en coneix el preu fix.
,
Oscar Wilde. El ventall de Lady Windermere
.
És significatiu que quan un producte s'abarateix es digui que es democratitza. No només perquè presenta la democràcia com un producte de consum entre tants, sinó perquè entre aquests tants sigui considerada un producte d'escàs valor. Sorprenent que en un món tant cínic com el del mercat, conèixer el preu de la democràcia espanyola no ens hagi fet reconsiderar a l'alça el seu valor. "La nostra època ha emprès ein wirklicher Ausverkauft [una veritable liquidació] no només en el món del comerç, sinó també en el de les idees. Tot es pot comprar a uns preus tan baixos que hom es pregunta si no ha d'arribar el moment en que ningú vulgui comprar" (Søren Kierkegaard. Temor i tremolor).
.