16.3.08

The atheist delusion

The way things are going, they're going to crucify me
.
John Lennon
.
Seguint fidel al seu plantejament crític amb l'aplicació de la idea de progrés a la història, la política o la moral, John Gray obre batalla contra els "fonamentalistes seculars"; Dawkins, Hitchens, Daniel Dennet, Martin Amis, Michel Onfray... Fent referència als seus últims llibres, existosos best-sellers a nivell mundial, afirma que, malgrat la radicalitat de la seva oposició a la religió, el seu cientificisme només és aparentment secular. La creença que la ciència ha d'acabar substituint o marginant definitivament la religió no seria en realitat més que això, una creença fonamentada en preceptes (una fe il·lustrada, neopositivista...) i no una teoria basada en l'evidència i l'observació. Secular thinkers reject the idea of providence, but they continue to think humankind is moving towards a universal goal - a civilisation based on science that will eventually encompass the entire species.
.