13.2.08

Salvant Berlin

Si cal salvar Berlin del pes que l’etiqueta de liberal comporta, com cal salvar tot pensador a qui tinguem certa estima de les seves etiquetes, és en la mesura que el seu rebuig al monisme topa de cara amb la majoria dels que es reivindiquen dignes del qualificatiu de liberal. Constatar que la llibertat no és l’única finalitat de la llibertat humana és en Berlin motiu per afirmar que en l’existència d’una pluralitat de valors humans la diferència no s’estableix entre valors racionals o no racionals, equivocats o encertats, sinó entre diferents valors igualment racionals i igualment encertats que mereixen, per tant, ser defensats per tot estat que es pretengui defensor de la llibertat. Aquesta aposta per la defensa de la pluralitat de valors porta implícita la reivindicació de la necessitat d’uns compromisos polítics, com aquells que els defensors d’algún tipus del liberalisme dels “principis” o utòpic acostumen a menysprear. En la mesura que Berlin serveix com a model per defensar un liberalisme centrat en la defensa d’una coexistència pacífica entre diferents models igualment legítims de vida “digna de ser viscuda”, el pare dels “dos conceptes de llibertat” trenca amb una tradició que recorre la pràctica totalitat dels filòsofs que es reivindiquen com a liberals. La profunda diferència de plantejament existent entre pensadors que s’acostumen a inserir dins una mateixa línia de reflexió aconsella, per tant, una gran prudència a l’hora de reivindicar o d’introduir-se en el pensament de qualsevol filòsof, de qui no podem esperar que parli en boca de cap corrent sense trair-lo.
.

1 comentari:

Gregorio Luri ha dit...

Però, estimat, Ferrancab, el liberalisme de Berlin ja es va realitzar, precisa i irònicament a Berlin. Què va ser la República de Weimar sinó la realització d'aquest 'bonisme' ideològic que buida l'espai públic de sentit perquè hi puguin caber tots els sentits?
Des del meu punt de vista, Berlin va ser un instrument més de la lluita ideològica de la Guerra Freda. Ell, però, mai no ho va saber. Va tenir un valor merament instrumental.