27.2.08

De polítics i tècnics

Quan hi ha un acord sobre les finalitats, les úniques qüestions que queden són els que fan referència als mitjans, i aquests problemes no són polítics sinó tècnics.

Isaiah Berlin. Dos conceptes de llibertat

Per poder ser, fins i tot podria ser cert que, com diuen molts i molt preocupats comentaristes i opositors menors, els problemes reals dels ciutadans no formin part del debat polític. Com podria ser també cert que si no en formen part no és perquè siguin aliens a les preocupacions dels participants en el debat sinó perquè resultin ser part fonamental del seu ampli patrimoni comú de preocupacions. Per poder ser, podria ser que fins i tot els polítics evitéssin discutir sobre allò en que coincideixen. Així s'entendria que siguin precisament els polítics els que més convençuts semblen estar de la seva inutilitat, donant ales als que profetitzen el fi de la política, quan centren la seva confrontació sobre l'èxit o el fracàs en les seves execucions esperant ser jutjats per les seves habilitats tècniques i no per les seves intencions polítiques.