23.2.08

De l'amor a la llei i la por a la política

Continuerai a farti scegliere
o finalmente sceglierai

Fabrizio de André. Verrano a chiederti del nostroamore

La priorització incondicionada de la legalitat transpira una por autèntica a les decisions polítiques. No és estrany que en aquesta por a confrontar-se amb el caràcter essencialment polèmic de la política (que no deixa de ser una manera de seguir la guerra per altres mitjans) el professor De Carreras confiï en la rigidesa de la llei més que en les decisions dels representants populars i presenti un model de legalisme anti-polític, més semblant a un tribunal de justícia que a una assamblea deliberativa (amb aquestes paraules defineix John Gray el liberalisme de Rawls). Però, com diu el mateix Gray, és il·lús creure que les teories de la justícia i els drets poden estalviar-nos les ironies i les tragèdies de la política. És cert que instal·lats en aquesta il·lusió queda encara la possibilitat de girar el cap cada cop que la política es torni desagradable i el dret es mostri insuficient per garantir les condicions imprescindibles de qualsevol vida digna. Però pretendre que aquest defugir la realitat per conflictiva passi per ser una posició de neutralitat, que ens allunyi del caràcter arbitrari de les decisions polítiques, és oblidar que en política la neutralitat és patrimoni gairebé exclusiu de cadàvers i moribunds i que quan algú renuncia a decidir, a actuar políticament, i ho fa emparant-se en la pretesa ceguesa de la justicia ja ha près, de fet, la més tràgica de les decisions possibles; deixar la seva llibertat en mans de les arbitraries decisions d’algú altre.