9.1.08

El dret a ser torturat

L'imperi de la llei és un valor liberal central. No pot comprometre's en la lluita contra el terrorisme. Així doncs, s'ha de deixar de practicar tortures fora de la llei; aquestes han de passar a ser part del procediment judicial normal.
Si, fins ara, els pensadors liberals habien defugit la reflexió seriosa al voltant de la tortura, és degut a l'excessiva influència que sobre ells ha exercit la història. Alguns autors il·lustrats, com Montesquieu i Voltaire, no van deixar la seva infatigable lluita contra la tortura judicial i van considerar al seva abolició un pas endavant vital en el progrés humà. No hi ha dubte que, a la seva època, tenien raó. Aquests partisans de la llibertat estaven atrapats en un conflicte contra les arrelades tiranies de l'ancien régime europeu. El seu atac contra la tortura judicial els alineava amb la causa del progrés i de la humanitat.
La situació actual és clarament diferent. Als estats despòtics contra els que van lluitar Montesquieu i Voltaire, la tortura era un recurs que servia per reforçar el poder arbitrari. Avui en dia, nogensmenys, la civilització liberal amb la que somiaven és ja una realitat... als Estats Units d'Amèrica. La tortura s'utilitza actualment per defensar les societats lliures de l'atac dels seus enemics. Molts liberals -especialment a Europa- no semblen adonar-se d'aquesta diferència tan elemental. Encorats al passat, no són capaços de veure el nou règim de drets universals emergent.
.
Fragment de l'article Una proposta modesta al voltant de la tortura, al llibre Contra el progrés i altres il·lusions de John Gray.
.

2 comentaris:

bacus ha dit...

doncs que ho legalitzin via referèndum el que no pot ser és que ho fagin d'amagat sens avui un delicte.

bacus ha dit...

ja m'imagino la campanya electoral, "si a la tortura en positivo-PSOE-GAL-Verde".

no té ni caps ni peus encara que probablement el poble acabaria votant que si i a partir d'aquí crec que la democràcia (directe, la real) és una utopia o viuríem molt diferent com fins ara potser en el caos-democràtic.