15.12.07

Veïns

Screaming young babies
No piece and no quiet
I got T.V.'s, saxophone playing
Groaning and straining
With the trouble and strife

Neighbours. The Rolling Stones

L'enfer c'est les autres

Jean-Paul Sartre

És cert que això que ve no té cap importància, però sento des del més profund de la meva consciència social el reclam d'una reflexió obvia. Ahir llegia una conferència que Ulrich Beck va fer el 2005 al CCCB titulada "Redefinir Europa. Una visió cosmopolita" i em va soprendre que, analitzant la història europea, oposés l'Europa de guerres a una Europa de veïnatge. I avui, a la revista Bezina, la mateixa fal·làcia em torna a saltar al coll quan Quim Pérez afirma, parlant d'Amos Oz i presentant el seu posicionament polític en el conflicte israeliano-palestí, que "tots dos pobles han de renunciar a una part del tot, per tal de repartir-se la casa i passar d'estar enfrontats a mort a esdevenir veïns". És curiós que cap dels dos parli de bon veïnatge, per exemple, i escriguin despullat un substantiu que de tot o gairebé podria presentar-se vestit. Perquè forma part de la tràgica mirada a la història que sigui entre veïns que s'han lliurat les més sanguinàries de les guerres.
.