20.12.07

Nella mia ora di libertà

perquanto voi vi crediate assolti
siete per sempre coinvolti.

FabrizioDe André

No deixa de sercuriós que en un món on tot el que és auto fa referència a alguna màquina, la reflexió sobre es trobi tant afectat del mite autoreferencial del self-made man. Mite impossible de realitzar, ni tansols si un salt enrere en el temps facilitésuna inseminació retrospectiva del tot pecaminosa. D’aquí queel màxim canvi que estàn disposats a admetre gran part dels teòrics de lapolítica sigui o bé el de la psiquiàtrica tria entre múltiples identitats o el defomentar el model de salt intercivilitzatori d’Hirsi Ali o encara el del reconeixement del bàrbar com a fenòmen d'interès cultural. Res que no es puguifer, per entendre’ns, una nit amb l'única companyia d’un bon whisky. Obliden, però, queel valor de la política recau en l’esperança que l’home, un copdeliberat, tingui certes dificultats per reconèixer-se en el personatge que el saluda a l'altra banda del mirall.
.