30.11.07

Té el seu perquè

Otro muerto, otro muerto
Qué más da
Si está muerto, que lo entierren y ya está
Otro muerto, pero no es sin ton ni son
De momento se acabó la discusión

Otro muerto, pero qué bonitos son
Calladitos, sin querer llevar razón
Otro muerto, pero tiene su porqué
Algo ha hecho y si no pregúntale

Mecano. Otro muerto

Al principi del llibre “Murder in Amsterdam”, Ian Buruma explica que després de l'assassinat de Theo Van Gogh, a Hirsi Ali se li va retreure haver causat una ofensa innecessària amb la seva polèmica pel·lícula i a Theo Van Gogh (al mort) d'haver insultat els musulmans (en vida). El retorn a la obra del ciutadà mort i la ciutadana amenaçada que fan alguns pensadors de pau té de pervers molt més que un punt. Una enorme taca es mostra en les presses amb les que córren a la recerca de la causa perquè posen de manifest la perversa lògica dels assassins. La possibilitat de dormir tranquils depèn del terrible pressupòsit de que hi ha en l’obra condemnada per l’assassí un motiu de pes per la condemna. Que hi ha, per tant, una possible justificació del crim, una possible ofensa que mereixi el càstig de la mort o l’exili. És una lògica que davant la violència etarra sempre s'ha cobert amb la proposició "alguna cosa deuria haver fet". Evidentment, alguna cosa havia fet i, evidentment, aquesta cosa és la que presenta l’assassí per justificar el seu acte. Però acceptar que la conclusió de l’assassí no la podem assumir com a pròpia, cosa que acceptem amb enorme facilitat els xerrameques de bona voluntat, impedeix que poguem presentar les mateixes probes per jutjar l’assassí que les que el jutjat va fer servir en funcions de jutge. El ridícul de buscar la causa de l’assassinat o l’amenaça a l'article de Redeker, per exemple, o a les paraules d'Hirsi Ali, o a la pel·lícula de la mateixa Hirsi Ali amb Theo Van Gogh, es fa evident en la estupidesa de reclamar prudència al mort. Perquè la batalla no és dialèctica, sinó sobre la possibilitat del diàleg, la discusió dels continguts és exclusiva de les víctimes. Suposant que encara puguin discutir alguna cosa.