17.11.07

De llengües pròpies i forasteres

Encara sobre llengües pròpies i forasteres i encara, com sempre, amb un somriure sota el nas. M'agrada l'argument de la col·lonització perquè sempre és un elogi que algú vulgui colonitzar-te, però no em serveixi. Com a mínim, crec que no serveix si no estem disposats a renunciar a totes les llengües (colonitzadores) com a pròpies. Això és, si no estem disposats a renunciar al llenguatge propiament dit. O, fent-la grossa, fent-la encara més grossa. Per 100 punts; digui, lector, la llengua pròpia de Colòmbia.
.