19.9.07

I love Cheescake

Rera el titular de LV -"EE.UU. se cuestiona el apoyo a Israel"- que comentava només de passada en l'excel·lent article que vaig escriure ahir, s'hi amaga, a més de l'abstracció covarda, el vici en la mirada del turista, una mirada que tendeix a convertir els locals en part decorat al mateix temps que dona vida als objectes que l'envolten. Una mirada que subjectiva els objectes i objectiva els subjectes en un procés que fa molt més personal la vinculació emotiva que l'uneix al Chesscake que no pas al cambrer que el porta a taula. I si la ciència i la poesia són dues maneres oposades d'enfrentar-se a la realitat és precisament per aquest procés que lamentava profundament el meu primer professor de filosofia. La ciència ens tracta com a màquines, ens deia conmogut. Segurament l'enorme presència d'escriptors de ficció en les seccions d'opinió dels diaris no deixa de ser una mostra significativa de l'obviar els límits entre veritat i opinió, entre veritat i bullshit o entre ciència i poesia. Considero la poesia com l'expressió dignificada Bullshit, però ningú ha dit que digne i vertader siguin sinònims i és per això que no jutgem la poesia de Lorca en termes de veritable o fals. Mentre la voluntat estètica exerceix gairebé el monopoli en la composició poètica, això no pot ser així en la ciència. I en aquest eix s'hauria de posicionar el periodisme; a la banda del metge o la de la pitonisa. I crec que presa la bona posició s'hauria d'evitar la feina de convertir la bandera americana en subjecte de raó. Si l'home eminetment pràctic tendeix a passar per la vida com un turista, reduïnt els que l'envolten a objectes al servei d'una finalitat personal, amb la mateixa mirada distorsionada agafa la realitat el periodista que no es vol veure amb bata blanca però canviant l'ordre del procés. Subjectivant la bandera dels Estats Units perpetua aquesta còmoda passejada per un país on els ciutadans ja no ens exigeixen l'esforç de veure'ls com alguna cosa més que objectes de l'atrezzo al servei del visitant ocasional.
.