22.9.07

De mosques, merda i cultura de masses

La crítica que l’home amb ulleres negres de pasta adreça a la cultura de masses no pot dissimular la seva total submisió als criteris del públic. Cap dels lectors que la publicitat incita al consum del proper best-seller es mostra tan preocupat per l’èxit de ventes del llibre en qüestió com el nostre amic elitista. I, per tant, ningú es veurà tan incapacitat com ell per exercir la seva pretesa funció, per jutjar el producte cultural sota criteris objectius propis del producte i no de l'èxit de la seva comercialització. A l’encaminar les masses a la merda, l’erudit jutja la merda en funció del seu públic i és així que una merda que ningú tingui ànsies de deborar pot ser enèrgicament reivindicada simplement per trobar-se lliure, aparentment, de la legitimació del mercat. I així, erigint-se com a autèntic portaveu de la objectivitat, oblida per principi que el judici que se n’espera és el de l’obra. Però aquest testimoni fòssil de l’antic ideal humanista, que l’obliga a abstenir-se de tot allò que es trobi contaminat pel judici popular, imposa la penitència de la vergonya propia quan, inevitablement, no aconsegueix escapar de l’oci a compartit amb el bàrbar. Retorna capcot del fútbol, entenent que, en paraules d’Sloterdijk, res humà li és aliè. Perquè res espanta tan al nostre amic que descobrir-se amant de la merda, quan espera, en la seva autoproclamada condició de simi privilegiat, que siguin els altres els qui facin l'esforç de situar-se al seu nivell. En el fons aquest és dels que estalvia suor.
.

3 comentaris:

Gregorio Luri ha dit...

A Sloterdijk el que és de Sloterdijk i a Terenci el que es de Terenci: "Homo sum, humani nihil a me alienum puto" ("Heautontimorumenos" I, 1, 25)

Gregorio Luri ha dit...

Per cert, l'aforisme de Terenci admet una correcció: "Com que home sóc, res inhumà m'és aliè".

ferrancab ha dit...

La frase la vaig llegir al llibre d'Sloterdijk "Normas para el parque humano" (p.35) i, com que ell no en cita cap autoria, vaig pensar que era seva i que, si la volia utilitzar, l'havia de citar com a font. Ara veig que la font tenia font.

Moltes gràcies pel comentari.