30.6.07

SWM - Single White Male

L'únic condicionant per acceptar la discriminació positiva és que no n'introdueixi una nova discriminació desadjectivada per qüestions d'estètica. Informa LV: El Supremo de EE.UU. elimina el principio de discriminación positiva en las escuelas. Ja el titular mostra que el problema és la desaparició del substantiu en favor d'un adjectiu levitant. És així com es mata l'individualisme abstracte en favor de polítiques grupals, no per abstracte sinó per individualista. I és així com suprimint l'individu, pesat en essència, queda l'abstracció, la metapolítica de les races, creences religioses i els gèneres. I de la mateixa manera que el Suprem deixava de ser tribunal el negre deixa de ser individu. Per ser més negre, molt més negre del que semblava. D'aquí la conveniència de singularitzar, perquè no és cert que tots els xinesos siguin iguals encara que ho semblin. D'aquí que la notícia busqui el seu fonament en el concret, en el cas particular, perquè la legislació de l'Estat és per ciutadans amb afeccions cutànies, no per àngels. I perquè la legislació s'ha de poder situar sobre un mapa tridimensional, el cel, com deia Freud, el deixem pels àngels i els pardals. Per això caiem a Louisville, on un nen no va poder anar al parvulari més proper a casa seva, on encara hi havia places lliure, perquè ja hi havia massa alumnes blancs. L'error de càlcul, aquest és el perill del principi de realitat aplicat, aquest cop, a les escoles com en altres moments es pretén aplicar al Parlament o, fins i tot, a l'empresa privada. L'error de càlcul o potser encara l'error de calcular, quan això és precisament el que pretenien combatre.
.