2.5.07

Qualitat i quantitat

L'orígen de la fal·làcia de la mosca és la mala relació que hi ha entre quantitat i qualitat. Si les eleccions de la majoria no s'acostumen a jutjar com a necessariament bones des de un punt de vista qualitatatiu, si, per entendre'ns, Dan Brown no és candidat seriós al Premi Nobel de Literatura, i si aquest judici és fàcilment associable a la relació que tenen milions de mosques amb els excrements animals, autors d'èxit discret i altíssimes pretensions acostumen a caure en la trampa de considerar que els milions de mosques careixen per complet de sentit del gust. El que anomeno la fal·làcia de la mosca no és més que l'exercici d'aquests escriptors reaccionaris, d'aquests que només en la semiclandestinitat gairebé impossible en aquesta socitetat massificada es veuen legitimats a considerar-se grans autors. Creadors d'una merda elitista, obliden que del que es tractava no era de crear merda. I a aquesta estranya relació entre la quantitat de mosques i la qualitat de la merda hi he tornat gràcies a una interessant explicació de la filosofia d'Adorno. Se'ns diu que el filòsof pretén esbrinar i criticar el que hi ha darrere de la superfície desl fenòmens de la vida contemporània: l'homogeneïtzació i "desdiferenciació" de la societat de masses, el predomini del que és quantitatiu sobre el que és qualitatiu, la coacció dels estereotips socials, la repressió de les necessitats humanes, la cosificació dels individus. Destaco el predomini del que és quantitatiu sobre el que és qualitatiu per la sensació de que aquest judici és impossible de sostenir sense haver acceptat prèviament la seva validesa. Ja hi ha una presa de posició perquè només quan el predomini es desprèn d'un judici quantitatiu és vàlid. I aleshores ho és per tautològic. Perquè l'existència de milions de mosques garanteix que la merda sigui més consumida que el caviar, sense que d'aquí n'haguem d'extreure un judici de valor que consideri la merda com una menja preferible al caviar.
.

3 comentaris:

Raül Alcón ha dit...

Senyor Caballero, és vostè un geni, li dic seriosament.

Guillem Casas ha dit...

Jaja! La idea és bona, sí senyor. Però digues, que milions de mosques mengin merda implica que si milions de persones mengen caviar aquest passa a ser dolent?

Vaja que dius: "Si les eleccions de la majoria no s'acostumen" Aquest "no acostumen" ja ens ho diu tot. No treu que la democràcia o que el domini de les majories sigui el millor però tampoc justifica que sigui poc qualitatiu sempre.

Si la democràcia existeix és, justament, perquè la qualitat dels polítics queda al judici dels ciutadans i, per tant, que guanyin els que satisfan a més nombre d'habitants.

Per molt que XSiM sigui un home molt més capaç de valorar què pot arribar a ser millor o pitjor pel nostre país, la democracia el pot deixar reduit a una minoria per simple utilitat dels altres votants "a qui agrada la caca de mosca". Vaja, que si a la majoria li agrada les caquetes, caquetes toquen. Cruel realitat fins que ets tu qui guanyes. Si tanta qualitat tens, demostra-la i guanya en quantitat.

Raül Alcón ha dit...

Casas...em sembla que el Ferran només apuntava que la munió de mosques no implica la qualitat del menjar.

"Si la democràcia existeix és, justament, perquè la qualitat dels polítics queda al judici dels ciutadans i, per tant, que guanyin els que satisfan a més nombre d'habitants."

Ningú posa en dubte que els qui guanyen les eleccions són els que satisfan un major nombre de ciutadans, com ningú posa en dubte que les mosques estiguin encantades amb la merda.

Tampoc no diu que el caviar passarà a ser una merda si ho menja molta gent, aquesta seria una afirmació una mica esnob.

Salut a tots dos!