31.5.07

Legitimitat?

En el futuro, como en el pasado, el desarrollo de la ciencia y la tecnología lo guiará la ciencia y la rentabilidad.
Esto contradice la reiterada afirmación de Fukuyama según la cual, a pesar de la destrucción del World Trade Center, su proclamación original del fin de la historia continúa siendo válida. En su formulación actual, Fukuyama defiende que la democrácia liberal constituye el único régimen legítimo en todo el mundo. A diferencia e sus más imprecisas formulaciones anteriores, ésta tiene al menos el mérito intelectual de ser falsa. Hoy, como siempre, los regímenes son legítimos en la medida en que satisfacen necesidades humanas vitales como pueden ser la seguridad frente a la violencia, la subsistencia económica y la protección de modos de vida apreciados por la población. Nada dice que los regímenes que satisfagan esas necesidades deban ser democráticos. El actual régimen de China obtiene su legitimidad de su capacidad para garantizar el orden, promover la prosperidad y expresar la fuerza creciente de la identidad nacional china. Si se pone en cuestión en algún momento, será porque no esté logrando satisfacer esas necesidades, no porque no sea democrático. Pensar que los valores democráticos llegarán alguna vez a ser universalmente aceptados es un error fundamental.
.
John Gray. Contra el progreso y otras ilusiones
Independentment de l'interès que pugui tenir, el plantejament està afectat per un problema de covardia. Afegint l'adjectiu de vitals, John Gray exclou d'entre les necessitats humanes que, segons ell mateix, legitimen qualsevol govern independentment de la seva forma, aquella que fonamenta els postulats de Fukuyama: el reconeixement personal del propi valor. És segurament qüestionable que aquest valor, que Fukuyama considera com un innat sentit humà de justícia, sigui efectivament innat i compartit, per tant, per tots els éssers humans, independentment de l'entorn social en el que hagin nascut. I és també discutible que, de ser efectivament un sentit innat de la justicia, la democràcia liberal sigui la única forma de govern on es pugui veure satisfet. Però si els plantejaments de Fukuyama sobre la fi de la història tenen sentit és, en gran part, perquè a les societats de masses actuals no hi ha plantejada una alternativa racionalment acceptable a la democràcia liberal. D'altra banda, que els postulats democràtics arribin a ser algún dia acceptats universalment no és condició necessaria per discutir si són o no els que millor solució dónen a aquestes necessitats humanes. I, per acabar amb aquest breu comentari a l'enfrontament amb un Fukuyama que Gray s'ha fabricat a la mida dels seus interessos, volia admetre les dificultats amb les que em trobo per extendre el principi de legitimitat fora dels governs democràtics. Un govern autoritari que doni de menjar als seus súbdits pot, efectivament, perdurar en el temps perquè segurament és cert que la lletra només entra amb sang, però la seva supervivència no em sembla raó suficient per qualificar-lo de legítim.
.