4.3.07

Tolerància de prostíbul

Només l'amor a una paraula tolerància reduida a simple estructura, a tren de lletres, justifica aquesta pregunta; és tolerable el sexe sense amor? No és la tolerància el que aquí es posa en joc. Hi ha possibles consideracions morals, però davant l'existència del sexe sense amor no hi ha diferenciació geràrquica que impliqui una possibilitat de tolerància. I encara hi ha una altra qüestió que impedeix convertir l'acte sexual sense amor en problema de tolerància; que només els participants a l'acte puguin ser conscients de la naturalesa del propi acte. No hi ha objectivitat possible, per tant. I aquesta impossibilitat de l'objectivitat impossibilita que es pugui mantenir l'estructura de la pregunta en el pas a la legislació que fan a l'article Dolors Clavell i Laia Ortiz (ICV). És socialment tolerable el sexe sense amor i a canvi de diners? En l'àmbit de la legislació sí que té sentit parlar de tolerància. Hi ha aquella diferenciació de jerarquia que la possibilita perquè entre el legislador i el ciutadà hi pot haver l'espai de poder que separa el tolerant del tolerat. Però més enllà d'aquesta distància que marca el poder, hi ha una qüestió que té un pes fonamental en la societat liberal; el reconeixement de que cada individu defineixi en ell i per ell mateix el model de bona vida. Sense que, per tant, cap de les consideracions morals que es puguin tenir respecte a aquesta elecció tinguin pes suficient com per contradir-la. I en aquest reconeixement del pes de l'individualisme hi entra en joc l'autèntic valor del respecte en oposició a la tolerància. En el reconèixer que la prostituta pot actuar com a major d'edat, entenent que això poc té a veure amb el seu DNI i molt amb la seva capacitat de decidir el seu propi camí, el seu propi model de vida, es posa de manifest el valor del respecte i el descrèdit de la tolerància. Perquè el que converteix la prostituta en un ésser mereixedor de respecte no és la seva professió sinó la seva capacitat, encara més, la seva necessitat d'elecció. Contra la tolerància i el paternalisme, majoria d'edat i el respecte que d'aquesta se'n deriva.
.

1 comentari:

Anònim ha dit...

geràrquica