2.3.07

La salut

És difícil l'ordenació dels valors en un terreny tan dens com la política. Veient com les restes de Don Iñaki, aquest ens fracassat en la seva ascètica ascenció l'autèntic regne dels pares de la pàtria, enfilen cap a terres basques i complagut pel caràcter de previsible de l'actitut del senyor Rajoy (I, II), recordo un breu però interessant intent d'ordenació que va fer el diputat popular Daniel Sirera al Singular Digital. Interessant ho és sobretot en mesura del seu fracàs, que es manifesta a la llum de De Juana en el títol mateix del redactat; Primer de tot, la salut. I si una cosa fa difícil aquesta ordenació dels valors en la política o en qualsevol àmbit abocat a la densa realitat és la contingència del dens en oposició a l'eteri, al suprem. El mateix Sirera admet implícitament aquesta contingència quan posa el plural en l'afirmació de més pes del panflet: Una de les principals funcions dels poders públics ha de ser treballar per a protegir la salut dels ciutadans. He dit panflet. Ho dic per una senzilla raó; quan el panflet es comença a escriure la conclusió ja està clara. O sigui, quan el senyor Sirera pretén endreçar els valors de la nostra societat, ho fa sabent que l'ordre ha de ser diferent al dels demés partits polítics i, en aquest cas concret, sobretot d'ICV. Que sempre hi ha un preu és clar quan els que es diuen liberals posen la salut entre una de les principals funcions dels poders públics. No la seva garantia, atenció. Aquesta preocupació per la salut és la que protegeix el ciutadà d'ell mateix. O de Burger King, que acostuma a ser el mateix. I per això el que val per lluitar contra McDonald's, contra Burger King, contra el tabac i l'acohol o, en definitiva, el que val per protegir el ciutadà d'ell mateix, no val per protegir al ciutadà (de les bèsties venim i amb elles vivim) De Juana Chaos. I que la salut ja no valgui no és una qüestió com la de l'ortogràfica excepció que confirma la norma, demostra que no hi ha norma capaç d'endreçar res publicada en forma de panflet. Si el PP té tant clar que la salut ja no val és simplement perquè mai va valer. No era d'això del que estàvem parlant, vaja.
.