8.3.07

Dia de la rentadora

.
Les reivindicacions feministes, sexistes, racials, nacionalistes i un llarg i extensible etc. són fonamentades quan reivindiquen el fonamental. Aquella igualtat originaria que podem justificar, fins i tot atemorits davant déus o davant qualsevol abstracció amb aparença poètica, en la simple codificació del genoma. Allà la justificació de l'especialisme tant criticat pels auto-anomenats animalistes i una igualtat formal en la que es fonamenta, per exemple, la Declaració Universal del Drets Humans. Humans, és clar. No hi ha universals de la dona. I en aquest universalisme pensava al constatar que no hi ha dia de l'Home més enllà de reivindicacions més o menys surrealistes. La crítica que fa Hegel a la filosofia idealista del, fins els moments precedents a aquesta crítica, seu amic Schelling és d'un grafisme fantàstic. Així com Hegel defensa un universal, esperit o Absolut que superi la contradicció dels seus moments o realitats parcials incloent-les en el seu desplegament (talment com l'arbre és desplegament del brot, que és a la vegada negació de la llavor), l'Absolut de Schelling és, en imatge de Hegel; com una vaca negra, en un prat negre en una negra nit. Idealisme fonamentat, per tant, l'anulació dels oposats. Tornant al dia d'avui (ahir pel lector); impossible defensar cap igualtat universalitzable a través de convertir l'anècdota en fonament. Si no hi ha universalitat de la negra vaca, si no hi ha universalitat de la llavor (embrió en estat de vida latent), potser hauriem de deixar de defensar l'ús de la rentadora com a principi d'igualtat. Fora dels acudits, s'entén.
.