8.12.06

L'ordre dels factors altera el producte

Lou Marinoff té el gran mèrit de ser un filòsof que no només subsisteix en la seva condició de filòsof sinó que ha sabut convertir la filosfia en una important font d'ingressos. Milionari gràcies al best seller Més Plató i menys Prozac i a la seva més brillant aportació al camp de la filosofia pràctica; la seva exclusivista (llei de la oferta i la demanda en mà) consultoria filosòfica. Podria semblar estrany que algú capaç de convertir la filosofia en una activitat tant lucrativa es preguntés sobre la seva utilitat (és la pela!) però el requisit bàsic de tot llibre de filosofia amb aspiracions de best-seller (ho sento Víctor) és no preguntar res del que no es tingui resposta prèvia. Resposta en aquest cas determinada, comprensiblement, al camp d'actuació empresarial del senyor Marinoff. El requisit de tot llibre de filosofia amb aspiracions a best-seller és, per tant, que perdi (si és que mai la va pretendre tenir) la seva condició de llibre de filosofia. Perquè és en la pregunta i no en la resposta on la filosofia es posa en joc. I no en la pregunta concreta, no en el protocolari quan li dec senyor Marinoff, sinó la pregunta com a part essencial de la nostra intrínseca voluntat de coneixement. Talment la utilitat decorativa no defineix ni determina la naturalesa artística de l'obra (encara que pugui estranyar a qui compra quadres a joc amb la tapisseria del sofà) i de la mateixa manera que la tècnica no pot aspirar a ser mai motivació de l'interès científic, la utilitat no pot definir la naturalesa del pensar filosòfic. La utilitat pot ser posteriori al propi pensar però no la seva condició prèvia. L'alteració d'aquest ordre és el que diferencia els llibres d'autoajuda del llibres de filosofia. Sòcrates als peus de la teva declaració de la renta és autoajuda. Però el terme autoajuda encara conserva la dignitat que la filosofia de Marinoff ha perdut. El pressupòsit de l'autonomia del lector.
.

1 comentari:

Gregorio Luri ha dit...

Totalment d'acord. Quan aquest llibre era un gran éxit de vendes, em van cridar d'una ràdio per fer un programa setmanal (15 minuts), ben pagat, seguint el criteri de "Més Plató...", és a dir, la filosofia com a manual d'autoajuda. Els hi vaig dir que no. No em van entendre. I menys encara quan els hi vaig donar els meus arguments: Qualsevol persona que llegeixi amb atenció Plató acabarà amb mots més problemes que no en tenia abans de començar.
xoy