7.7.06

Dos conceptes poc clars

Pel Bloc Gros em recriminava que utilitzés un concepte poc clar -la dignitat- per justificar el meu rebuig a "rebaixar-me". Als comentaris del post anterior he respost sobre això del rebuig a rebaixar-me però volia aprofitar aquesta crítica per parlar de la poca claredat de dos conceptes com són el de la dignitat i la cultura. Frans de Waal en el seu llibre The Ape and the Sushi Master aprofita la distinció que s'acostuma a fer entre dues concepcions del poc clar concepte de cultura per ampliar els dominis del terme a la pràctica totalitat del regne animal. La primera és aquella que denota una concepció de superioritat, un cert elitisme i segons la qual es parla d’una persona culta com aquella que, en paraules de l’autor, ha aconseguit un refinament en els seus gustos, un intel·lecte desenvolupat i una sèrie de valors i principis morals. La segona concpeció, la que lògicament adopta per parlar de cultura animal (i vull aclarir que no em sembla cap trampa o recurs il·lícit) és aquella que significa simplement que els conocimientos i costums s'han adquirit a través d'altres. En un correu personal en resposta a una pregunta sobre un dels seus posts Alcoberro em deia que després de Nietzsche el terme cultura havia deixat de denotar un millor. S'havia, per tant, allunyat d'aquella primera concepció per assimilar-se a la segona. El cas és que el que dóna valor a la nostra concepció de cultura és precisament aquesta diferenciació que ha estat suprimida, aquest judici de valor que ha estat descartat en la segona concepció. El que converteix la cultura en alguna cosa de valor és precisament el que marca la diferència entre el que s'anomena -sempre amb la segona concepció del terme present- la cultura de bar o el que podem anomenar la cultura de l'elit intel·lectual. Passa més o menys el mateix amb aquest concepte tan poc clar com la dignitat. Com que malgrat ser un concepte poc clar en la seva mateixa formulació introdueix una irreversible separació entre l'home i els altres animals per basar-se en el paper central que la raó té en la vida humana, el terme no admet ser ampliat als simis i és, en conseqüència, considerat per Singer i Mosterín com encantament religiós. Tot i ser la poca claredat del concepte el seu valor recau en la demarcació d'una diferenciació com la que posa de manifest la primera concepció de la cultura. És un millor el que denota i és en virtut d'aquest millor que pot distingir l'home que viu com a tal (que porta una vida que com diria Sòcrates mereix ser viscuda) del que fonamenta la seva existència i, en el cas que ens ocupa, la seva vida laboral, en automatismes imposats, que treballa com ho pot fer un animal o una màquina. És en virtut d'aquest judici de valor en virtut del que ens permetem distingir entre el premi Nobel de literatura i la més maca i professional de les prostitues que ronden de nit a la nostra ciutat. Cultura i dignitat són dos conceptes poc clars però crec que molt útils quan sabem què pretenem en la seva invocació.
.