10.5.05

Selecció natural a Passeig de Gràcia

Dissabte va ser l'aniversari de la meva germana. Ja sé que no l'importa a ningú, de fet a mi tampoc gaire la veritat, però és una dada important per entendre la meva presència a la botiga del Replay de Passeig de Gràcia. La meva mare va decidir que li regalaria uns pantalons d'aquells que entren en la categoria de fashions i per això vam anar a petar a aquesta botiga.
El fet és que un servidor detesta anar a comprar pantalons roba i aquest sentiment s'accentua quan la roba que s'ha de triar no és per mi. Així doncs, com que l'aborriment era insuportable em vaig entretenir mirant el personal. Després d'adonar-me que era l'únic heterosexual del local i que, per tant, cap objecte material dels que hi havia a la botiga podria despertar el meu interès, em vaig dedicar a mirar les noies que per allí rondaven. I aquí és on Darwin torna a aparèixer com a suport per matar l'aborriment. Com és que totes les noies podien ésser indubtabement classificades dins el grup de les ties bones? Descartada la premisa de que jo sigui un sortit o un malalt (la descartem per facilitar l'exposició, no perquè no sigui una opció digna de ser tinguda en compte en un anàlisi més rigurós), se'ns plantegen dues respostes. La primera és que fós una casualitat temporal, és a dir, que si jo hagués entrat a la botiga 30 minuts abans potser si que hagués pogut trobar un representant femení de l'homo sapiens sapiens classificable com a estàndard. La segona possibilitat és que a aquella botiga només hi entrin les mal anomenades ties bones. Si aquest és el cas, i admetent com a certa la preimsa que no totes les ties són de ties bones, vol dir que ens trobem davant d'algún tipus de selecció que fa que les fèmines no pertanyents al subgrup ties bones no entrin a la botiga. Després d'observar el guàrdia de seguretat de la porta una bona estona (això de la tria dels pantalons té la seva dificultat) i no apreciar que en cap moment evités l'entada de ningú que pogués fer disminuir la mitjana de bellesa femenina, vaig donar per descartada la hipòtesi que fós ell l'encarregat de la selecció. Què passava doncs? Com és que al meu voltant només hi havia noies maques? On eren les noies de bellesa mitjana?
Simplement no hi entraven per pròpia voluntat. Darwin potser diria que no estaven adaptades a aquell medi i que, les que havien entrat, no havien sobreviscut. Potser és cert, qui sap. També podem defensar una altra idea en favor de la selecció natural. Potser el que passava era que les noies que a l'exterior de la botiga no eren prou belles per el nivell de la botiga patien a l'entrar una adaptació al nou media que les feia visiblement més atractives.
Descartem la primera opció perquè, de ser certa, el local es veuría inundat en una ferum insuportable i el d'Antena 3 ja haguéssin entrevistat els veins.
La segona opció no és tan fàcil de descartar. Un punt feble que li podem trobar és que, al mutar, al adaptar-se al medi, l'alçada de les noies hauria de variar en alguns casos, fent així que la roba no s'adeqüés a les noves mides de la seva propietaria i es produís per tant un desequilibri evident a primer cop d'ull. Queda descartada doncs per falta de suport empíric tot i caldrà tenir-la en compte en futures investigacions.
Descartades les premises, podem afirmara sense reserves que Darwin la va cagar. La seva teoria no és generalitzable. Com a mínim hi ha un lloc on no té suport científic, la botiga Replay del Passeig de Gràcia.
A no ser... A no ser que en realitat sigui el medi qui s'adapti a les espècies... O que les espècies siguin capaces de triar el medi més convenient per la seva supervivència... O potser Sala-i-Martín té raó...
Els seguirem informant.