7.5.05

Pedro!!!!!

Xut a l'ego
Que curiós que és aquest món de l'internet. Un món amb racons inaccedibles per al navegant ignorant i on el noms iguals ja no designen la mateixa cosa. Un món, en definitiva, on res és el que sembla i tot és el que és i on l'anonimat permet a la gent presentar-se tal com vol. Curiós món aquest on conèixer una adreça és conèixer una persona, una persona que no es diu com es diu però que, sens dubte, és qui és i només pot ser ell.
Un món ben estrany aquest, on les casualitats fan que un mateix nom designi a la vegada realitats tan diferents com un crit histèric i un espai d'extremada cura i racionalitat.
Aquest és doncs un missatge amb la clara i única intenció d'apujar l'ego de Pedro i que cadascú interpreti Pedro com li roti, perquè, per desgràcia, de Pedro només n'hi ha un.
Permeti'n-me, per acabar, presentar a Pedro. Pedro és l'estrany, http://lestrany.blogspot.com